Környezetmérnöki Intézet

A Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézete nagy hagyományokkal rendelkezik a környezetvédelmi képzés területén. Meggyőződésünk, hogy a nálunk végzettekkel folyamatosan gazdagodik olyan mérnökökkel a hazai és nemzetközi szakágazat, akik önállóan képesek a szerteágazó módon megjelenő környezeti gondok megelőzésére, illetve megoldására.

Az évek során kiforrott szakoktatói közösség látja el a kapcsolódó tudományok oktatását: a Környezetmérnöki Intézet tanárain túl az egyetem más tanszékei oktatóinak és külső cégek vendégoktatóinak bevonásával. Ezzel a magas színvonalú oktatás biztosításával érhető csak el olyan korszerű természettudományos, műszaki, közgazdasági és jogi ismeretekkel rendelkező mérnökök képzése, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket felismerni és kezelni képesek.

A magyar Unesco Bizottság szerint a „fenntartható fejlődés a társadalmi haladás - méltányos életkörülmények, szociális jólét - elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A méltányos életkörülmények, a megfelelő életminőség, jólét biztosítását kifejező célkitűzés mindenkire - a jövő nemzedékekre is - vonatkozik. A fenntartható fejlődés tehát elismeri és céljának tekinti az egymást követő nemzedékek megfelelő életminőséghez való egyenlő jogának biztosítását, s az ezzel összefüggésben álló kötelességek teljesítését.” Csak a természeti környezet eltartó-képességével összhangban lehet a társadalom reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni, a környezet eltartó képessége egyben az igények kielégítésének korlátja is. A gazdaság azokat az erőforrásokat használja, amelyeket a társadalom és a környezet állít elő és termel újra, a jólétet biztosító hosszú távú fejlődés érdekében tehát kulcsfontosságú ezen újratermelő folyamat fenntarthatóságának biztosítása.

A Környezetmérnöki Intézet ezen alapelvek szerint végzi kutató és oktató munkáját, gondozásában lévő szakok tananyagába a kezdetektől fogva szervesen beépítette a fenntartható fejlődéshez szükséges ismeretek elsajátítását. Azon célból, hogy képzési programjaink maradéktalanul megfeleljenek az elvárásoknak, követelményeknek, a képzéseink kapcsán folyamatosan egyeztetéseket végzünk az ipar és az állami szervek vezetőivel a tananyag-fejlesztéseket illetően.

A Környezetmérnöki Intézet a program keretében létrejött Frankofón egyetemek oktatási és kutatási hálózatához való csatlakozásra kapott felkérést. A programhoz való csatlakozás részeként indítjuk be a Fenntartható fejlődés szakember szakirányú továbbképzést.

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu