Fenntartható fejlődési szakember képzés feladatok, eredmények.

Az alprojekt alapvetően két részre bontható:

  • Információ- és tapasztalatszerzés a fenntartható fejlődés hazai és nemzetközi helyzetképről és
  • a Fenntartható fejlődés szakember szakirányú továbbképzés tananyagainak elkészítése.

Annak érdekében, hogy megismerjük a gazdasági élet szereplőinek véleményét, felmérést végeztünk. Ennek eredményeként 74 mélyinterjú készült. A vizsgálat konklúziója, hogy a Fenntartható fejlődés posztgraduális képzésre szükség van, méghozzá nem a munkaerőpiac egyirányú kiszolgálásában, hanem aktív piacformáló indikátori szerepkörben.

Tíz lektorált tananyagot készítettünk a projekt során, melyekhez a hallgatók digitális formában férnek hozzá.

A tananyagfejlesztésbe külső szakembereket, piaci szereplőket is bevontunk. Tanácsaik, véleményük, írásaik segítettek, hogy a jegyzetekben a gyakorlat is helyet kapjon, ezzel szolgálva azt, hogy a hallgatók, akik nagy többségében a munka világából kerültek ki, minél kézzel foghatóbb, a napi gyakorlatban is felhasználható tudást kapjanak a képzés során. Hiszünk abban, hogy a Pannon Egyetem képzésében részt vevők képességet szereznek arra, hogy az elméletben jól működő téziseket képesek lesznek a maguk és környezetük élhetőbbé tételének érdekében felhasználni.

A projekt keretén belül fejlesztett tananyagokon kívül egy nemzetközi szaktekintély (Prof. Dr. Guy Turchany, Lausenne-i Egyetem) oktatási anyagainak használati jogát is megvásároltuk. Ezeket az anyagokat a képzés több tárgyában fogjuk hasznosítani.

A tananyagokon felül elkészült egy tanulmányírási módszertani útmutató is, mely a hallgatók önálló beadandó feladatainak, szakdolgozatának megfelelő tudományos színvonalú elkészítéséhez nyújt segítséget.

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu