Szerzők

Dr. Gelencsér András

egyetemi tanár (PE)

MTA Levegőkémiai Kutatócsoport vezetője

Okl. vegyészmérnök (VVE, 1990), PhD (Veszprémi Egyetem, 1995), tudományos főmunkatárs (1996), az MTA doktora (2002), tudományos tanácsadó (2002), egyetemi tanár (2006)

Kutatási terület: Légköri aeroszol kémiai tulajdonságai, másodlagos szerves aeroszol képződése (heterogén reakciók és felhőfolyamatok); szerves aeroszol abszorpciós tulajdonságai; légköri aeroszol forrásai

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Imre Kornélia

tudományos munkatárs (PE)

Okleveles vegyész (Veszprémi Egyetem), 2004; PhD (Pannon Egyetem) 2009

Kutatási terület: A légkör nedvességtartalmának a mért PM10 koncentrációkra gyakorolt közvetlen hatásának mérése. A vizes fázisban lejátszódó, mérési hibát okozó fotokémiai folyamatok mechanizmusának és körülményeinek vizsgálata.

 

Dr. Molnár Ágnes

tudományos főmunkatárs (MTA Levegőkémiai Kutatócsoport)

Okl. meteorológus (ELTE, 1987), PhD (VE, 1997).

Kutatási terület: A légköri aeroszol részecskék éghajlati hatásainak vizsgálata. A légköri aeroszol higroszkópos tulajdonságainak vizsgálata a méret szerinti eloszlás függvényében.

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Ács András

tudományos segédmunkatárs

okleveles környezetmérnök (2007) Ph.D (PE, 2010)

Kutatási terület: környezet toxikológia, kockázatkezelés

 

Kovács Kata 

tanársegéd

okleveles környezetkutató (2007)

Kutatási terület: Magyarország patakjainak makrogerinctelen faunája, annak geológiai, vízkémiai és antropogén eredetű meghatározói, Víz Keret Irányelv implementálása

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Kováts Nóra 

egyetemi docens

okleveles biológus (1987), táj- és környezetrendező szakmérnök (1993) környezetmenedzser (1996) Ph.D (KLT 1999)

Kutatási terület: Ökológiai kockázatelemzés, környezettoxikológia

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Stenger-Kovács Csilla

adjunktus

okleveles környezetkutató (2004), Ph.D (PE, 2007)

Kutatási terület: A bevonatlakó kovaalgák, mint indikátorszervezetek alkalmazása felszíni vizeink ökológiai állapotbecslésében.

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Rédey Ákos

Vegyész üzemmérnök (1972), vegyészmérnök (1974), környezetmenedzser (1996), kémiai tudomány doktora (1995)

Kutatási terület: Zeolit és átmeneti fémoxid katalizátorok felületkémiai és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata, Környezetállapot-értékelési módszerek, technikák tanulmányozása, kifejlesztése és alkalmazása, Környezetmenedzsment rendszerek vizsgálata

Bővebb információ

Tudományos tevékenység adatai

 

Dr. Kárpáti Árpád

egyetemi docens

okleveles vegyészmérnök (1969), okleveles környezetvédelmi szakmérnök (1980), Ph.D (1998)

Kutatási terület: szennyvíztisztítás, vízgazdálkodás

Tudományos tevékenység adatai

 

Utasi Anett

tanársegéd

okl. környezetmérnök (1998), környezetirányítási szakértő (2002), környezetvédelmi jogi szakértő (2006)

Kutatási terület: környezetvédelem humán aspektusai

 

Somogyi Viola

tanársegéd

közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon (2002), okleveles környezetmérnök (2006)

Kutatási terület: szennyvíztisztítás, környezeti elemek modellezése, kockázatmenedzsment

 

Dr. Domokos Endre

egyetemi docens

okleveles környezetmérnök (1998), Ph.D (2006)

Kutatási területe: informatika és a környezetvédelem kapcsolata, a robottechnika és a távérzékelési módszerek kutatása.

 

Vincze-Csom Veronika

tanszéki mérnök

okleveles környezetmérnök (2009)

Kutatási terület: levegőtisztaságvédelem, levegőszennyezettségi-szint vizsgálatok

 

Turchany Guy

professzor emeritus

okleveles építészmérnök (1962), területfejlesztés és urbanisztika szakmérnök (1966), környezetmenedzsment szakértő (1996) Ph.D (1966, 1993)

Kutatási terület: fenntartható fejlődés és oktatása, ipari- és kereskedelmi épület tervezés, épített környezet, európai agrár-környezeti politikák, fenntartható területfejlesztés, Agenda 21-ek elmélet és gyakorlat

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu