A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI SZAKEMBER KÉPZÉS alprojekt célkitűzései

A Pannon Egyetem –az „Oktatás a fenntartható fejlődés szolgálatában Nemzetközi Évtized” (Decade of Education for Sustainable Development - DESD (ENSZ 57/254)) és az európai uniós és hazai stratégiák célkitűzéseivel összhangban – Fenntartható fejlődés szakember szak alapítását, illetve indítását tűzte ki feladatul azzal a szándékkal, hogy a fenntartható fejlődés eszméje és alkalmazási lehetőségei minél szélesebb körben legyenek elérhetőek a minőségi oktatás eszközét hasznosítva. Célunk, hogy a posztgraduális képzésben résztvevő különböző szakemberek szakterületükön tevékenykedve környezetbarát működést valósíthassanak meg a fenntarthatóság jegyében. A képzés nem mérnökképzés, de mérnöki szemléletű, a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket segíti hozzá a fenntartható fejlődéshez kötődő komplex ismeretanyag megszerzéséhez.

Célunk olyan korszerű társadalmi, természettudományos, gazdasági, jogi ismeretekkel rendelkező szakembereket képezni, akik tudásukat a jövő nemzedék számára is élhető Föld megőrzésére fordítják.

  • A képzés során a hallgatók megismerik a fenntartható fejlődés elemeinek felépítését, környezetünkben megfigyelhető viszonyukat.
  • Megismerik a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos információhalmazt, mely segítségével képesek lesznek egy önkormányzat vagy régió fejlesztési tervének globális megértésére és kidolgozására.
  • A végzettek képesek lesznek egy vállalkozás, önkormányzat vagy állami hatóság kötelékében dolgozva hosszú távú terveket és elemzéseket készíteni, ami biztosítja a fenntartható fejlődés eszméinek gyakorlatba történő átültetését.

Az alprojekt teljes költségvetése 74.313.983,-Ft.

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu