Fenntartható fejlődési szakember TÁMOP projekt

A Pannon Egyetem 2010 elején döntött úgy, hogy pályázatot nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Képzés- és tartalomfejlesztés, különös tekintettel a hiányszakmák, új szakmák igényeihez kapcsolódó képzésekre és azok fejlesztésére” című pályázati kiírásra. A pályázati kiírás a felsőfokú szakképzés, a szakirányú továbbképzés, illetve piaci szereplők közreműködésével megvalósuló rövid időtartamú, képzettséget adó képzések kidolgozására és fejlesztésére összpontosított. Ezek alapján a Pannon Egyetem Georgikon Kar, valamint a Mérnöki Kar a Felnőttképzési Intézet segítségével három képzés- és digitális tananyag-fejlesztési javaslatot nyújtott be intézményi pályázat formájában. A tananyagfejlesztéshez igényelt támogatás mintegy 250 millió forint volt 95%-os támogatási intenzitás mellett.

A gazdasági környezet változásai következtében jelentős átképzési kereslet jelent meg a felsőfokú képzések területén. Emiatt szükség van hatékony képzési programok kidolgozására és fejlesztésére, amely a felsőoktatás és a piaci szféra hatékonyabb együttműködését segíti elő. Ennek szellemében örvendetes, hogy támogatók és együttműködők széles köre állt a projekt mögé. A szakmai támogatók aktívan részt vettek a tananyagfejlesztésben a tervezéstől egészen az elkészült tananyagok lektorálásáig biztosítva azt, hogy a gyakorlatorientált megközelítés mindvégig érvényesüljön.

Alprojektek

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI SZAKEMBER KÉPZÉS

A Magyarországon mindeddig egyedülálló képzés posztgraduális formában érhető el diplomával már rendelkezők számára. A képzés struktúrája lehetővé teszi, sőt támogatja azt, hogy a résztvevők a lehető legszélesebb körből kerüljenek ki, és a képzés során tanultakat alkalmazni tudják saját szakterületükön. Az oktatás fő célkitűzése, hogy a hallgatók a fenntartható fejlődés eszméjét magukévá tegyék, és képesek legyenek komplex rendszerben gondolkodva reagálni a munkahelyükön vagy magánéletükben későbbiekben felmerülő bármely, a fenntarthatósággal összefüggő problémára.

A projekt keretében kifejlesztett modulok – Lokális gazdasági rendszerek szervezése; Természetes vizek védelme; Fenntartható makrogazdaság; Szociálisan érzékeny környezet-fejlesztés; Fenntartható mezőgazdaság; Adatok gyűjtésének és értékelésének módszerei; Az éghajlatváltozás okai és következményei; Levegőkörnyezet és az emberi tevékenység; Veszélyhelyzetek kezelése; Városi környezet fenntartható tervezése – a környezet-gazdaság-társadalom hármasára építve integrált ismeretanyagot nyújtanak a fenntartható fejlődés elvének alkalmazásához.

NÖVÉNYVÉDELMI SZAKMÉRNÖK KÉPZÉS

Korunk társadalmi igénye a környezetkímélő, integrált növényvédelmi módszerek alkalmazása, amely jól felkészült szakemberek munkáját feltételezi. Számos korábban növénytermesztő mérnöki, agrármérnöki, kertészmérnöki képesítéssel rendelkező szakember dönt úgy, hogy tudását a növényvédelem elméleti és gyakorlati ismereteivel is gyarapítja a teljes növénytermesztési technológia tervezése és irányítása terén. A növényvédelmi szakmérnökök képzése legeredményesebben munka mellett végezhető levelező tagozatú képzés keretében valósulhat meg, úgy, hogy az új feladatoknak megfelelő megújult tananyag áll a hallgatók rendelkezésére.

A növényvédelem területén dolgozó szakemberek, így a növényvédelmi szakmérnökök is 5 évente kötelező továbbképzésen vesznek részt a legújabb ismeretek elsajátítása céljából. A növényorvoslásban a diagnosztikai és az ehhez kapcsolódó széleskörű, megalapozott ismeretek nélkülözhetetlenek. A projekt során 32 magyar és 12 angol nyelvű tananyag került kifejlesztésre, így 5 modulba rendezve – Gyombiológiai és gyomszabályozási ismeretek; Növénykórtani ismeretek; Növényvédelmi higiéniai és toxikológiai ismeretek; Növényvédelmi állattani ismeretek; Növényvédelmi technológiai ismeretek – összesen 44 modern, digitális oktatási segédanyag készült el Keszthelyen. Kiemelt figyelmet fordítottunk a fenntarthatóság elvére, az éghajlatváltozással kapcsolatos összefüggésekre, a biztonságos élelmiszer alapanyag előállítás folyamataira, valamint az egészség- és környezetvédelemre.

MŰANYAGIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS KÉPZÉS

A műanyagipar korunk egyik legdinamikusabban fejlődő iparága, a különböző műanyagok jelen vannak életünk csaknem minden területén. Az ipari felhasználásuk nagy aránya mellett napjainkban egyre nagyobb szerepet kap a használt műanyagok újrahasznosítása. A Közép-dunántúli Régióban igen nagy a műanyag-feldolgozó vállalatok aránya, mely vállalatok igényüket fejezték ki a felsőfokú szakképesítéssel, illetve megfelelő gépipari és vegyipari elméleti alapokkal rendelkező szakemberek iránt a gyártási tevékenységek során. Hasonló képzés az országban jelenleg csak Budapesten és Kecskeméten folyik BSc szinten.

A projekt során 4 modulba rendezve – Műanyagipar műszaki alapjai; Feldolgozási technológiák; Méréstechnika; Feldolgozási műveletek és anyagismeret – összesen 25 tananyag került kidolgozásra. A fejlesztés egyszerre koncentrált az alapozó ismeretekre (mint a matematikai, fizikai vagy gépészeti ismeretek) és az iparág-specifikus tartalmakra (mint a reológiai, adalékolási vagy feldolgozási technológiai ismeretek).

Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet
H-8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • H-8201 Veszprém, Pf. 158
Telefon: (+36 88) 624 296 • Fax: +36 (88) 624 533
Internet: km.mk.uni-pannon.hu • e-mail: kktt@uni-pannon.hu